Nhà phố siêu méo

Thời gian        Năm 2018
Địa điểm         Tôn Đức Thắng, Hà Nội
Phong cách    Hiện đại
Chất liệu         Gỗ công nghiệp