Văn phòng sang trọng

Thời gian        Năm 2019
Địa điểm         Hà Nội
Phong cách    Hiện đại và trẻ trung
Chất liệu         Đa chất liệu