Căn hộ tập thể Trần Quý Cáp

Thời gian        Năm 2018
Địa điểm         Trần Quý Cáp, Hà Nội
Phong cách    Hiện đại
Chất liệu         Gỗ công nghiệp