Trường mẫu giáo Montessori

Thời gian        Năm 2017
Địa điểm         Lò Đúc, Hà Nội
Phong cách    Thân thiện và tươi trẻ
Chất liệu         Gỗ tự nhiên